ZÁKLADNÍ ÚDAJE


Firma Sprit spol. s r.o. byla založena v roce 1993 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 4594
s předmětem podnikání Provádění staveb a poddodávek. Živnostenský list č.j.: 01/03728Štu, vydaný Okresním živnostenským úřadem dne 18.3.1993.

IČO: 48267783
DIČ: CZ 48267783 - Osvedčení o registraci
Čj. 211-2/1425/93 ze dne 13.4.1993

CHARAKTERISTIKA FIRMY


Firma Sprit spol. s r.o. byla založena v roce 1993 s předmětem podnikání stavební a hostinská činnost. Stěžejní činností byla stavební činnost, hostinská činnost se týkala jen provozu podnikové kantýny. Od svého založení do dnešních dnu firma zaměstnává až na drobné výjimky stále stejné pracovníky, kteří se společně snaží budovat dobrou prestiž firmy svou spolehlivostí při práci na jednotlivych zakázkách. Dlouhodobý vyvoj firmy směřuje k neustálému zdokonalování organizace práce v návaznosti na rychlost a kvalitu prováděnych služeb. Firma dbá na přísné dodržování smluvních závazku, bezpečnostních předpisu a norem ochrany životního prostředí.
Široké spektrum služeb, které firma Sprit spol. s r.o. muže svým zákazníkum nabídnout, sahá od truhlářské výroby, zámečnické výroby přes veškeré stavební, zemní práce, elektromontážní práce až po celkovou a dlouhodobou údržbu výrobních hal, kancelářskych objektu či celých podnikovych komplexů včetně údržby komunikací a zeleně.

STAVEBNÍ ČINNOST


Stavebnictví je jednou ze stěžejních činností naší firmy a v tomto smeru nabízí veškeré stavební výkony malého až středního charakteru od zednickych oprav budov, přes budování nových podnikových, ale i soukromých prostor až po výstavbu komunikací místního rozsahu. Veškeré bourací a úklidové práce před provedením zakázky jsou samozřejmostí včetně odvozu. Zaměstnanci, pracující
v této sekci firmy tvoří po řadu let zkušeny tým, schopný pružně reagovat na poptávku zákazníka.

TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA
Firma disponuje vlastní rozlehlou truhlářskou dílnou s veškerym strojním vybavením pro produkci přesných a kvalitních výrobků.

ÚDRŽBA
V rámci naší činnosti má nezanedbatelnou úlohu údržba nejrůznejších staveb a objektů. Rádi zabezpečíme údržbu podnikových areálů po stránce stavební i úklidové. Tyto práce zajištujeme ve všech ročních obdobích
s přihlédnutím k aktuálním potřebám. Zimní údržba může zahrnovat úklid a odvoz sněhu, ošetrení komunikací chemickým či interním posypem.
Letní údržba zahrnuje pravidelné čištení komunikací a chodníků od prachu a jinych nečistot, údržbu veškeré zeleně vcetně možnosti výstavby závlahové sítě pro travnaté plochy apod.

ZÁMEČNICKÁ VÝROBA
Výroba je prováděná ve vlastní zámečnické dílně, umístěné v areálu závodu AGC Automotive czech a.s.( Splintex Czech a.s. ) s maximálním vybavením.

VOZOVÝ PARK
Pro potřeby údržby komunikací firma nabízí provoz víceúčelového vozidla Multicar, vhodného jak pro letní, tak i zimní údržbu a provoz výkonného cisternového vozidla. Pro rychlý přesun materiálů či výrobků provozujeme vysokozdvižny vozík a nákladní třístranný sklápěcí vůz Avia.

Copyright © 2012 Sprit spol. s.r.o. Všechna práva vyhrazena
Webdesign and website by PMB Computers